Izmenjava informacij in podatkov med heterogenimi sistemi e-zdravja ob hkratnem osredotočanju na upravljanje oskrbe bolnikov je postala hrbtenica sodobnega zagotavljanja storitev trajnostne medicine.

Interoperabilna hrbtenica eZdravje predstavlja del slovenskega nacionalnega projekta eZdravje s pomembno nalogo izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev na podlagi učinkovitih elektronskih rešitev. Je ključni sestavni del nacionalne informacijske infrastrukture, ki omogoča integracijo različnih informacijskih sistemov. Implementacija je prinesla številne pomembne izzive, ki so povezani z vprašanji, kot so: kako omogočiti izmenjavo glavnih kliničnih dokumentov; kako zavarovati to izmenjavo podatkov; kako prepoznati podatke o določenem bolniku v različnih zdravstvenih ustanovah; kako nadzorovati dostop do podatkov; kako odgovoriti na preprosta vprašanja o prebivalstvu (npr. kolikšen je odstotek bolnikov z visokim ITM?).

0 %

nacionalnih zdravstvenih podatkov je shranjenih na platformi

Opis projekta

Ideja projekta eZdravje za Slovenijo obsega vključitev deležnikov v funkcionalno mrežo, rekonstrukcijo poslovnega modela zdravstvenega sistema ter integracijo in harmonizacijo številnih specializiranih izvajalcev zdravstvene oskrbe in nege na različnih ravneh. Cilj projekta je integrirati vse obstoječe razdrobljene zdravstvene informacijske sisteme v državi in ponuditi celovito rešitev, ki bo koristila vsem deležnikom.

Naša rešitev vključuje vzpostavljanje okolja (odprte platforme) za podporo zdravstvenim in negovalnim storitvam v Sloveniji, omogoča skupno rabo dokumentov in mobilizacijo dokumentov, ki so jih že ustvarili obstoječi sistemi, ter zagotavlja zmogljivosti za vnos podatkov v odprt, prefinjen, strukturiran format, ki ni vezan na določeno tehnologijo ali ponudnika. Zagotovili smo odložišče zdravstvenih podatkov za aplikacije eZdravja, kot so eNapotnica, eRecept, eCepljenje in nacionalni zdravstveni registri. Hrbtenico smo razvili z uporabo splošno sprejetih panožnih standardov, kot sta IHE in openEHR.

Izzivi
 • kompleksno okolje,
 • ločeni obstoječi sistemi,
 • otežena interoperabilnost,
 • kratek rok izvedbe,
 • pravočasna izmenjava zdravstvenih podatkov,
 • tesnejše povezovanje zdravja in oskrbe,
 • uporaba digitalne tehnologije,
 • mobiliziranje podatkov in omogočanje zagotavljanja storitev državljanom,
 • izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti.
Ključne prednosti
 • uporaba kliničnih podatkovnih modelov, ki so jih razvili strokovnjaki s področja zdravstva;
 • preprečevanje vezanosti na prodajalca in zmanjšanje tveganja pri razvoju novih zdravstvenih rešitev;
 • možnost postopnega naročanja glede na potrebe in sredstva;
 • zavezanost ponudnikov, da bodo izdelki in storitve temeljili na enakih specifikacijah;
 • tehnično združljive komponente, ki omogočajo najboljši mogoč pristop;
 • na standardih temelječa izmenjava kliničnih dokumentov in podatkov;
 • zmogljivo poizvedovanje in analiza normaliziranih podatkov.

Postopek

I. faza

Interoperabilno hrbtenico smo najprej razvili kot projekt skupne rabe dokumentov, ki je temeljil na IHE, z možnostjo mobilizacije dokumentov, ki so jih že ustvarili obstoječi sistemi.

 • Povzetek zdravil ob odpustu – dokumentiranje zgoraj navedenih ključnih informacij, ki jih bodo uporabljali drugi negovalci, ko pacient zapusti bolnišnico.
 • Klinične opombe – dokumentiranje ključnih informacij, navedene ambulantne oskrbe in druge klinične dokumentacije.

Projekt poleg izmenjave dokumentov zagotavlja tudi standardizirano identifikacijo pacienta in izvajalca ali vsaj mehanizme usklajevanja/povezovanja med obstoječimi identifikacijskimi sistemi in mehanizme za zagotavljanje zasebnosti pacientovih podatkov, da se na podlagi pacientovega soglasja zagotovi sprejemljiva in zanesljiva zasebnost zdravstvenih podatkov.

II. faza

V drugi fazi projekta samo hrbtenico nadgradili z odložiščem kliničnih podatkov za shranjevanje strukturiranih elektronskih zdravstvenih zapisov na nacionalni ravni na osnovi standarda openEHR. Tako se je zmogljivost hrbtenice izboljšala z možnostjo izmenjave osnovnih kliničnih informacij, ki zadostujejo za izvajanje nujne medicine in tudi nenujnega zdravljenja v razumnem obsegu:

 • osnovni podatki – demografski podatki, krvna skupina,
 • seznam težav – prepoznane diagnoze in bolezni,
 • napotnice – dokumentiranje prenosov pristojnosti in zahtevkov za oskrbo,
 • recepti – dokumentiranje predpisanih zdravil,
 • seznam zdravil – trenutna zdravila, vključno z odmerki, režimi itd.,
 • alergije in reakcije – seznam kontraindikacij na zdravila, hrano itd. za posameznega bolnika,
 • evidenca cepljenja – beleženje posameznih cepljenj,
 • drugi sorodni podatki.

The project was set up on Better Platform.

Somerset NHS FT deploys nursing forms developed with Better’s low code tools