Digitalna zdravstvena plaforma Better

Da bi poenostavila delo zdravstvenih ekip, digitalna zdravstvena platforma Better kliničnim uporabnikom omogoča izmenjavo in dostop do podatkov o bolnikih. Za vse življenje.


Več kot produkt.
Poslanstvo.

Platforma Better je temelj vseh naših produktov in rešitev, saj je edina izključno zdravstvena platforma na trgu, ki vključuje od ponudnika neodvisno strukturo zdravstvenih podatkov, lahkokodna orodja in portal z dizajn sistemom.

Platforma Better temelji na arhitekturi mikrostoritev, zato jo je mogoče enostavno horizontalno in vertikalno razširiti. Tako lahko zadovolji potrebe vsakega okolja, naj gre za veliko število hkratnih uporabnikov, obsežno zbirko podatkov za analizo ali oboje hkrati.

Podatkovna baza

Od ponudnikov neodvisna struktura zdravstvenih podatkov odpira podatke ob upoštevanju varnosti in zasebnosti. To zdravstvenim ekipam omogoča dostop do podatkov kjerkoli in kadarkoli jih potrebujejo.

Odprti standardi so v našem DNK

Naš podatkovni register združuje vse klinične in demografske podatke o pacientu z uporabo standardov openEHR in FHIR ter jih povezuje s številnimi terminologijami. Opremljen je s poizvedovalnim jezikom in standardnimi API-ji za dvosmerno komunikacijo. Edinstvena dvostopenjska arhitektura zagotavlja doslednost podatkov, hkrati pa omogoča različne primere uporabe.

Popolna zasebnost podatkov o pacientih

Naš sistem za nadzor dostopa omogoča različne nastavitve, ki omogočajo natančne ravni dostopa za različne uporabnike ter zagotavljajo najvišjo raven varnosti in zasebnosti podatkov. Vsako dejanje je mogoče spremljati z vgrajeno funkcijo revizijskega dnevnika, ki zagotavlja varnost.

Dostopni in odprti

Integracijske storitve podpirajo integracijo sistemov in komponent prek različnih mehanizmov, kot sta FHIR Connect in IHE stack. Dohodna sporočila se preoblikujejo in shranijo v podatkovni bazi, ki jo lahko drugi sistemi uporabijo prek standardnih API-jev ali prek ETL. Prek partnerstva s podjetjem Lyniate zagotavljamo priključke za glavne ponudnike elektronskih zdravstvenih kartotek.

Napredne storitve

Platforma Better vključuje niz komponent, ki pospešujejo razvoj zalednih storitev. Dogodki lahko reagirajo na podatke v realnem času, podatkovni pogledi rešujejo zapletenost kliničnih zaslonov in zapisov o bolnikih, kohorte pa skrbijo za zapleteno upravljanje podatkov več bolnikov.

Interoperabilnost

Za zdravstvo specifični podatkovni modeli standardizirajo način organiziranja informacij, kar različnim sistemom omogoča enostavno izmenjavo in razumevanje informacij o pacientih. Podatkovni modeli so že v izhodišču opremljeni z več omejitvami in pravili, kar pomeni, da je kakovost podatkov preverjena že v samem jedru platforme.

Lahkokodna orodja

V primerjavi s standardnimi razvojnimi orodji, za zdravstvo značilna lahkokodna orodja pospešujejo proces razvoja. S pomočjo uporabniškega vmesnika "povleci in spusti" kodiranje ni potrebno, kar kliničnemu osebju omogoča, da ustvarijo aplikacije po svojih željah.

Enostavno klinično modeliranje

Spletno orodje za klinično modeliranje za razvoj modelov openEHR, ki povečuje produktivnost in poenostavlja naloge modeliranja podatkov. Omogoča vizualno ustvarjanje kliničnih modelov, arhetipov in predlog, vključno s popolnim razčlenjevanjem arhetipov, potrjevanjem, izravnavanjem in oštevilčenjem, vse v uporabniku prijaznem okolju.

Znanje programiranja ni potrebno

Z orodjem za izdelavo aplikacij brez kode lahko državljani ali klinični razvijalci hitro in brez kode ustvarijo in namestijo klinične aplikacije. Orodje App builder podpira preproste in zapletene obrazce za vnos podatkov ter vizualizacije kliničnih podatkov. Obrazce je mogoče prilagoditi in uskladiti z grafično podobo in uporabniško izkušnjo drugih aplikacij.

Enostaven dostop do podatkov

Lahkokodno orodje pomaga poizvedovati in analizirati podatke iz elektronskih zdravstvenih kartotek. Zagotavlja vmesnik za ustvarjanje in izvajanje poizvedb po zbirki podatkov ter lajša izdelavo aplikacij. Ponuja samodejno zaključevanje in preverjanje pred dejansko uporabo, zgodovino prejšnjih poizvedb ter shranjevanje fragmentov za večkratno uporabo.

Vnaprej pripravljeni gradniki in aplikacije

Platforma Better je opremljena z več vnaprej pripravljenimi gradniki in aplikacijami, ki jih je mogoče prilagoditi in uporabljati po načelu “priključi in uporabljaj”. Grafi, diagrami, lestvice, ocene, pregledovalniki, vse do samostojnih aplikacij, kot sta upravljanje zdravil ali podpora kliničnemu odločanju, s stotinami primeri uporabe, ki so na voljo.

Uporabniška izkušnja

Klinični portal in dizajn sistem resnično uresničujeta naše poslanstvo poenostavitve dela zdravstvenih ekip. Naši oblikovalci si nenehno prizadevajo ustvariti enotno izkušnjo skozi različne produkte in orodja.

Takojšen dostop do vseh podatkov o pacientu

Nastavljiv spletni portal vsakemu članu zdravstvene ekipe omogoča takojšen dostop do ustreznih in celovito predstavljenih informacij o pacientu. Sestavljen je lahko iz različnih sklopov modulov, ki jih razvijejo različni ponudniki, glede na potrebe in vloge uporabnikov. Dostopen je s katerekoli naprave in kadarkoli.

Razvito v sodelovanju z zdravstvenimi ekipami

Dizajn sistem je zbirka komponent, ki jih je mogoče sestaviti in ponovno uporabiti za izdelavo številnih aplikacij. Dizajn sistem omogoča večjo učinkovitost, doslednost in se ga lahko razširi. Sestavljajo ga štirje deli: komponente za gradnjo aplikacij, sistem za vizualizacijo kliničnih podatkov, klinični obrazci in vsebinski vodič.

Strukturiranje prostega besedila

Povezovalnik SNOMED CT kot vhodni podatek vzame poljubno obliko kliničnega dokumenta v prostem besedilu in vrne seznam prepoznanih kliničnih konceptov. Z razumevanjem vsebine dokumentov in skoraj takojšnjim ujemanjem milijonov konceptov izboljša pretok ustreznih informacij in komunikacijo ter zmanjša administrativno breme.

Better Platform used in UKC Ljubljana
DELITE PODATKE V RAZLIČNIH IT SISTEMIH
98 % slovenskih zdravstvenih podatkov shranjenih na Platformi Better

Platforma Better pomaga:

  • povezati razdrobljene informacijske zdravstvene rešitve,
  • shranjevati podatke v strukturirani obliki v enem samem odložišču kliničnih podatkov.
“Platforma standardizira način zajemanja podatkov in zagotavlja nadzorovano okolje, ki informatikom in zdravnikom nudi orodja, zmogljivosti in modeliranje podatkov. Poleg tega deluje v skladu s standardom openEHR.”

Gary McAllister, CTO, OneLondon

BETTER KOT REPREZENTATIVNI PONUDNIK

Gartner® Market Guide for Digital Health Platforms

Kako naprej?

Raziščite možnosti izgradnje svoje klinične aplikacije. Rezervirajte si predstavitev ali zaprosite za dostop do Platforme Better.