Better in ESG

“V podjetju Better, d.o.o. se zavedamo pomembnosti odnosa do okolja ter s tem povezane učinkovite rabe virov ter zmanjšanja količine odpadkov. Prizadevanja vodstva podjetja in vseh zaposlenih so usmerjena v nenehno izboljševanje, varovanje naravnih virov našega planeta ter uresničevanju naših okoljskih ciljev.”

Okoljska politika družbe Better, d.o.o.

V družbi Better izboljšujemo zdravstvo in oskrbo tako, da lajšamo delo zdravstvenega osebja ter pospešujemo digitalno transformacijo z uporabo podatkov za vse življenje. Ravnanje z okoljem in energijo ter upravljanje z drugimi trajnostnimi vidiki poslovanja je vključeno v sistem vodenja družbe. Naša prizadevanja na področju okolja in trajnosti so usmerjena na:

  • spremljanje in izboljševanje okoljskih vidikov na področjih, kjer neposredno vplivamo na okolje, to je predvsem pri rabi energije in materialov,
  • analiziranje in izboljševanje posrednih vplivov na okolje. Z našimi programskimi rešitvami na področju digitalizacije zdravstvenih sistemov izboljšujemo upravljanje z materiali in energijo. Te vidike analiziramo in izboljšujemo v sodelovanju z naročniki in drugimi partnerji,
  • spremljanje zakonodajnih zahtev na področju okolja, drugih smernic in dobrih praks, ki se jih zavezujemo izpolnjevati,
  • načela odgovornega ravnanja z okoljem, s poudarkom na preprečevanju negativnih vplivov. Načela prenašamo na vse sodelavce in vse druge partnerje, ki so vključeni v razvoj in vzdrževanje programskih rešitev,
  • spodbujanje inovativnosti sodelavcev za uvajanje celovitih rešitev, ki pomenijo ravnotežje med okoljskimi, socialnimi in upravljalskimi vidiki,
  • na vseh naštetih bistvenih področjih se zavezujemo stalno izboljševati sistem ravnanja z okoljem.

direktor: Roland Petek
Ljubljana, februar 2023

Obseg sistema ravnanja z okoljem

V družbi Better, d.o.o. smo prepoznali področje uporabe sistema ravnanja z okoljem. Več o tem si lahko preberete v spodnjem dokumentu.

Prenesi dokument