Better in ESG

“V podjetju Better, d.o.o. se zavedamo pomembnosti odnosa do okolja ter s tem povezane učinkovite rabe virov ter zmanjšanja količine odpadkov. Prizadevanja vodstva podjetja in vseh zaposlenih so usmerjena v nenehno izboljševanje, varovanje naravnih virov našega planeta ter uresničevanju naših okoljskih ciljev.”

Roland Petek, glavni operativni direktor

Kako prispeva Better k trajnosti?

Better skrbi za trajnost in k njej prispeva na dva načina.

Prvič, zmanjšujemo neposreden vpliv na okolje tako, da učinkovito uporabljamo energijo in ustrezno upravljamo z odpadki. Ti majhni koraki lahko naredijo veliko razliko pri ustvarjanju boljše prihodnosti za naše otroke. Te prakse uporabljamo tako doma kot tudi na delovnem mestu.

Drugič, naši izdelki imajo posreden vpliv na okolje, ki je prav tako pomemben. Čeprav ne puščamo tako velikega okoljskega odtisa kot nekatera proizvodna podjetja, imamo potencial za pozitiven vpliv prek naših strank. Merimo naš posredni vpliv glede na neposredni vpliv naših končnih uporabnikov.

Kako Better izdelki odražajo našo ESG strategiji?

Pri Better verjamemo, da bi morali naši izdelki odražati našo zavezanost do okolja, družbene odgovornosti in dobremu upravljanju. Trudimo se slediti praksam, ki izboljšujejo energetsko in virno učinkovitost.

Vendar pa nam ni mar samo za trajnost – skrbimo tudi za vrnitev nadzora našim uporabnikom. Naš odprt in nepristranski pristop pomeni, da lahko pacienti in zdravstveno osebje lastijo svoje podatke, nadzorujejo svoje lastne sisteme in nadgrajujejo to, kar smo ustvarili. Vse to je del naše zavezanosti k transparentnosti, opolnomočenju uporabnikov in družbeni odgovornosti.

Vse to je v samem jedru naših izdelkov, in vpliv ESG se kaže v naslednjih področjih:

Spodbujanje trajnosti in družbene odgovornosti
Omogočamo uporabo odprtih standardov in odprtih podatkov ter zmanjšujemo okoljski vpliv lastniških sistemov.
Izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega varstva in varnosti zdravil
Zmanjšujemo odpadke s poenostavitvijo in standardizacijo medicinskih zapisov, upravljanjem podatkov in sledenjem uporabe zdravil.
Zmanjšanje porabe papirja in energije
S svojimi izdelki prispevamo k zmanjšanju napak pri oskrbi pacientov.
Omogočanje telemedicine in oddaljenega spremljanja pacientov
To lahko zmanjša potrebo po osebnih obiskih in s tem povezane izpuste zaradi prevoza.
Izboljšanje komunikacije med zdravstvenimi ponudniki in pacienti
To vodi v boljšo usklajenost oskrbe ter potencialno zmanjšanje potrebe po nepotrebnih zdravilih in zdravljenju.
Omogočanje hitrega razvoja in uvedbe digitalnih rešitev za zdravje
To lahko zmanjša čas in vire, potrebne za razvoj in testiranje.
Olajšanje integracije in interoperabilnosti
Olajšanje integracije in interoperabilnosti različnih digitalnih rešitev za zdravje, kar lahko zmanjša podvajanje in izboljša učinkovitost zdravstvenih sistemov.
Pomoč pri preprečevanju napak in prekomernem predpisovanju
Lahko zmanjšamo potrebo po nepotrebnih zdravilih in s tem povezanim okoljskim vplivom njihove proizvodnje in odlaganja.

Certifikat

ISO 14001 določa zahteve za sistem upravljanja okolja. Pridobitev certifikata ISO 14001 s strani certifikacijskega organa SIQ predstavlja pomemben mejnik, saj potrjuje našo predanost odličnosti v upravljanju okolja in trajnostnosti..

Obseg sistema ravnanja z okoljem

V družbi Better, d.o.o. smo prepoznali področje uporabe sistema ravnanja z okoljem. Več o tem si lahko preberete v spodnjem dokumentu.

Prenesi dokument

Okoljska politika družbe Better, d.o.o.

Ravnanje z okoljem in energijo ter upravljanje z drugimi trajnostnimi vidiki poslovanja je vključeno v sistem vodenja družbe. V dokumentu si lahko preberete kakšna so naša prizadevanja na področju okolja in trajnosti.

Prenesi dokument