Prednosti rešitve openEHR so v tem, da temeljijo na podatkih, medtem ko druge rešitve temeljijo na aplikacijah. Tradicionalni sistemi za elektronske zdravstvene zapise (EHR) shranjujejo podatke v različnih aplikacijah, kar pri dostopu do informacij povečuje odvisnost od ponudnikov. Rešitve, ki temeljijo na aplikacijah, zahtevajo tudi sistemsko integracijo od točke do točke, kar lahko povzroči časovne zamike in ovira dostop do informacij.

Nasprotno pa openEHR omogoča ločevanje podatkov od aplikacij in tako odpravlja podatkovne silose. To pomeni, da so vsi podatki lahko shranjeni v enem samem odložišču in dostopni vsem, ki jih potrebujejo. Ponudniki zdravstvenih storitev imajo več nadzora nad dostopom do svojih podatkov in upravljanjem z njimi, namesto da bi bili pri tem odvisni od ponudnikov.

Digitalna zdravstvena platforma openEHR je popolnoma interoperabilna (openEHR, FHIR, HL7 itd.), kar organizacijam omogoča, da nadgradijo svoje obstoječe aplikacije in oblikujejo ekosistem z rešitvami več ponudnikov.

Razlogov za shranjevanje podatkov v enem centralnem odložišču je veliko. Temeljni predpogoj za podporo nacionalne elektronske zdravstvene evidence kot sistema celostne oskrbe je podatkovno vodena digitalna zdravstvena platforma z na standardih utemeljenim odložiščem kliničnih podatkov, ki ni vezano na ponudnika.

Tak pristop z modularno in odprto arhitekturo, ki ponudnike zdravstvenih storitev povezuje z različnimi kliničnimi sistemi prek skupnih in odprtih standardov, omogoča hiter odziv in uporabo.

Podatki so v navezavi na pacienta shranjeni v odložišču kliničnih podatkov, ki ni vezano na ponudnika. Odložišče tako zagotavlja celovito evidenco oskrbe in služi kot en sam vir ‘resnice’ v celotnem obdobju pacientovega življenja. Zdravstveni sistemi lahko tako z različnimi ponudniki sodelujejo pri razvoju kakršne koli aplikacije brez strahu, da bi bil dostop do podatkov omejen.

Better vam lahko olajša digitalno preobrazbo. Za uvedbo lastne rešitve po meri bi morali razviti množico komponent, kar bi lahko bilo zamudno in drago, poleg tega pa bi preusmerilo pozornost stran od neposrednih težav, ki jih poskušate rešiti.

Z odločitvijo za rešitev, kot je Better platforma, lahko takoj izkoristite vse njene komponente. Preizkusilo jih je več kot 150 strank, ki platformo uporabljajo za upravljanje več kot 30 milijonov kartotek na klinično varen, prilagodljiv in učinkovit način.

V podjetju Better verjamemo, da je digitalna zdravstvena platforma, ki temelji na odprtih standardih, kot je openEHR, pravi strukturni pristop za prihodnost. Zdravstvene podatke namreč shranjuje neodvisno od aplikacij in zagotavlja tri ključne funkcije, ki so potrebne za na prihodnost pripravljeno infrastrukturo v zdravstvu: poenoteno uporabniško izkušnjo, orodja z malo programiranja za hitro gradnjo aplikacij in odložišče zdravstvenih podatkov, ki ni vezano na ponudnika. Platforma Better, ki ponuja vse troje, je najbolj izpopolnjen izdelek na trgu, ki temelji na standardu openEHR.

Platforma Better vključuje komponente, orodja in funkcije, ki:

  • so enostavni za uporabo, zlasti za klinično osebje in interne razvojne ekipe, ki so zato zmožne pravočasno, učinkovito in stroškovno učinkovito graditi rešitve po meri,
  • so prilagodljivi in razširljivi, podpirajo znatno povečanje količine podatkov in omogočajo trajnostno rast primerov in projektov,
  • omogočajo stalen razvoj in upravljanje kliničnih podatkovnih modelov, potekov dela, procesov in smernic,
  • omogočajo popoln izvoz in ponovno uporabo podatkov, shranjenih v sistemu, z uporabo ustreznih orodij in vmesnikov,
  • preprečujejo omejevanje na ponudnika,
  • izvorno podpirajo uporabo v oblaku.

Better ima več kot desetletje globalnih izkušenj pri vzpostavljanju regionalnih ekosistemov, ki temeljijo na digitalni zdravstveni platformi in standardu openEHR. Podpira več kot 30 milijonov pacientov, več kot 50 aplikacij in več kot 500 organizacij zdravstvenega varstva in oskrbe v Združenem kraljestvu, na Finskem, v Nemčiji, Sloveniji in drugje.