Better Cookies

Pravilnik o zasebnosti

Splošno

V družbi Better, programska oprema, d. o. o. se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo odgovorno in skrbno ter v skladu z veljavno lokalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR).

Ta pravilnik o zasebnosti velja za spletno mesto Better in vse obrazce, aplikacije, prenose, storitve ali orodja (skupaj »storitve«), ne glede na to, kako do njih dostopate ali jih uporabljate, vključno z mobilnimi napravami.

Better v skladu z veljavno lokalno zakonodajo, Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugimi predpisi deluje tudi kot obdelovalec podatkov, v okviru česar na podlagi pogodb o obdelavi podatkov obdeluje osebne podatke in posebne osebne podatke (zdravstvene podatke) pacientov. Pacientom in drugim posameznikom, katerih podatke obdeluje Better, svetujemo, da upoštevajo politiko zasebnosti organizacije, ki jim zagotavlja oskrbo ali zdravljenje (npr. NHS).

Podatki o družbi – upravljavcu osebnih podatkov

Upravljavec podatkov je družba:

Better, programska oprema, d.o.o. (v nadaljevanju: Better)
Štukljeva cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenia

Definicije

“Osebni podatki” pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

‘Obdelava’ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

‘Upravljavec’ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;

“Obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca; Obdelovalec je HubSpot Inc, Cambridge, Massachusetts (»Hubspot«), ki družbi Better d. o. o zagotavlja prodajna, marketinška in uporabniška orodja za trženjske namene.

Vsi tukaj uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v GDPR.

Obdelava osebnih podatkov

Ko dostopate do spletnega mesta Better, se z uporabo piškotkov (glejte spodaj) samodejno zbirajo podatki o napravi, ki jo uporabljate, in nekateri drugi podatki (naslov IP, datum in čas obiska).

Better vaše osebne podatke obdeluje tudi z vašim dovoljenjem/soglasjem, kadar nam to sporočite preko izpolnjenega obrazca ali na drug način. V slednjem primeru lahko Better zbira naslednje osebne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko (izjemoma),
 • naziv delovnega mesta,
 • podjetje.

V družbi Better te informacije potrebujemo, da bi bolje razumeli vaše potrebe ter vam zagotovili odgovore na vprašanja in/ali prejete komentarje. Če nam podate soglasje, vam bomo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, morda občasno poslali promocijska elektronska sporočila o novih izdelkih in posebnih ponudbah ali drugih informacijah, ki bi vas lahko zanimale. Če ne želite prejemati takih informacij, se lahko v vsakem trenutku odjavite tako, da pošljete sporočilo na digital@better.care.

Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

Better spoštuje vaše pravice v skladu z GDPR in drugo zadevno zakonodajo o varstvu podatkov:

 • Pravica dostopa: Pravico imate vedeti, katere osebne podatke Better hrani o vas.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: na vašo zahtevo vam bo Better brezplačno zagotovil kopijo vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do popravka: Če so vaši osebni podatki napačni ali nepopolni, lahko zahtevate, da jih Better posodobi (popravek netočnih osebnih podatkov).
 • Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, ki bi jo izvajal Better.
 • Pravica do ugovora: Svojo privolitev (če je privolitev pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov) imate pravico kadar koli brezplačno in brez navedbe razloga preklicati. Prosimo, pišite na elektronski naslov: dpo@better.care.
 • Pravica do izbrisa/brisanja: Od nas lahko zahtevate tudi izbris vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki se obdelujejo, varujejo in shranjujejo v Hubspotovem podatkovnem centru (www.hubspot.com/eu-data-centre).

Varstvo osebnih podatkov

Better izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke stopnje varovanja osebnih podatkov (nekateri ukrepi, ki jih Better izvaja, so: uporaba požarnih zidov in šifriranja podatkov, nadzor fizičnega dostopa – varovanje IT prostorov in opreme ter nadzor dovoljenj za dostop do informacij prek sistema gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Družba Better bo vaše osebne podatke hranila toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitev, vendar ne dlje kot tri leta po zadnji poslovni komunikaciji.

V primeru, da prekličete soglasje za prejemanje marketinških gradiv ali se odjavite od prejemanja novic družbe, bo Better vaše osebne podatke nemudoma, najkasneje pa v enem mesecu, izbrisal iz svojih baz.

Obdobje hrambe podatkov, pridobljenih s piškotki, je opredeljeno v nadaljevanju.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Za morebitna vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v družbi Better (Better, d. o. o., Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 470 33 00, e-pošta: dpo@better.care).

Veljavnost

Better lahko ta pravilnik o zasebnosti kadar koli spremeni, pri čemer spremenjeno različico objavi na spletni strani skupaj z njenim datumom začetka veljavnosti. Trenutna različica tega pravilnika o zasebnosti velja od 1. avgusta 2022.

Piškotki
 • cookie-banner-seen (website, to store cookie banner settings, 1 week)
 • pll_language (website, to store language settings, 1 year)
 • hubspotutk (Hubspot, to store and track a visitor’s identity, 6 months)
 • _ga(This cookie is a Google Analytics persistent cookie which is used to distinguish unique users; 1 year)
 • _gid (This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form; 1 day)
 • _gcl_au (Cookie is placed by Google Adsense. The functionality is to store and track conversions.)
 • __hssc (Hubspot, to store anonymized statistics, 30 minutes)
 • __hssrc (Hubspot, to store a unique session ID, session)
 • __hstc (Hubspot, to store time of visit, 6 months)