Better solutions for Regional Meds

Izboljšajte dostop do podatkov v vseh zdravstvenih ustanovah

Vzpostavite enotno odložišče podatkov o pacientih, da boste lahko pridobili najnovejše podatke, kadarkoli in kjerkoli jih boste potrebovali. Brez težav integrirajte rešitve v svoje obstoječe sisteme z uporabo digitalne zdravstvene platforme, ki ni vezana na ponudnika.

Podatkovni pristop za regije in okraje

Vzpostavite en sam vir za vseživljenjsko spremljanje podatkov o pacientih, kar bo zagotovilo kontinuiteto oskrbe v različnih ustanovah. Ta pristop ne bo zahteval prenove vaše informacijske infrastrukture – preoblikujte in nadgradite tisto, kar je že v uporabi v vaši regiji ali državi.

Najboljše varnostne funkcije platforme Better zagotavljajo skladnost z vsemi veljavnimi zdravstvenimi politikami, nacionalnimi standardi in zakonodajo.

Zgradite ekosistem zdravstvenih rešitev, ki bo ustrezal vašim potrebam

Better_Solutions for Hospitals

Upravljanje zdravil na regionalni ravni

Združite informacije o zdravilih iz različnih zdravstvenih ustanov v eno samo pacientovo kartoteko. Omogočite podporo za učinkovite klinične odločitve na vsaki stopnji oskrbe.

Pojdite na Regional Meds

Digitalna zdravstvena platforma, kjer je dostopnost podatkov na prvem mestu

Vzpostavite en sam vir posodobljenih informacij o pacientih, ki bodo na voljo zdravstvenim ekipam kjer koli v vaši regiji ali mestu, ne glede na IT sistem, ki ga uporabljajo.

Pojdite na Platformo Better

Kako države, regije in mesta izboljšujejo zdravstveno varstvo?

St Nicolas Hospice by Better Platform
NAČRTOVANJE NEGE S PACIENTOM V SREDIŠČU
Načrti oskrbe, ki so zdravstvenim ekipam dostopni v realnem času

Platforma Better: 

 • omogoča nego, ki je osredotočena na posameznika,
 • je zgrajena na strukturiranih kliničnih podatkih, ki temeljijo odprtih standardih,
 • omogoča hiter razvoj, testiranje in uporabo kliničnih obrazcev in aplikacij.
“Ta rešitev bi lahko igrala ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti oskrbe v tako težkem življenjskem obdobju.”

Barbara Gale, izvršna direktorica, St Nicholas Hospice Care

DELITE PODATKE V REALNEM ČASU PO VSEM MESTU
Vse zdravstvene ekipe poskrbijo, da so želje pacientov izpolnjene

Platforma Better:

 • zagotavlja en sam vir posodobljenih informacij, ki si jih deli več ponudnikov zdravstvene oskrbe,
 • enostavno jo je integrirati z obstoječo IT arhitekturo,
 • omogoča hiter razvoj dinamičnih načrtov oskrbe z orodji z malo programiranja,
 • omogoča skupne načrte oskrbe za različne klinične poti.
Better Platform used in UKC Ljubljana
DELITE PODATKE V RAZLIČNIH IT SISTEMIH
98 % slovenskih zdravstvenih podatkov shranjenih na Platformi Better

Platforma Better pomaga:

 • povezati razdrobljene informacijske zdravstvene rešitve,
 • shranjevati podatke v strukturirani obliki v enem samem odložišču kliničnih podatkov.
ZAŠČITITE PODATKE O PACIENTIH ZA VSE ŽIVLJENJE
Wales združuje svoje podatke tako, da zadovolji potrebe vseh

Platforma Better:

 • daje organizacijam popoln nadzor nad kliničnimi podatki in upravljanjem z njimi,
 • omogoča hitre inovacije za zadovoljevanje vseh nastalih potreb in zahtev,
 • pospešuje standardizacijo kliničnih podatkov,
 • temelji na standardu openEHR z orodji za hiter razvoj in implementacijo aplikacij,
 • izboljša izkušnjo pacientov in izide storitev.

Pogovorimo se o izzivih, s katerimi se srečujete

Pridobite več informacij, kako lahko začnete vzpostavljati svoj odprt ekosistem, ki bo temeljil na podatkih.