Načrt nujne zdravstvene oskrbe: V sedmih mesecih od ideje do izvedbe

Rešitev za načrtovanje skupne oskrbe v okviru novega londonskega Načrta nujne zdravstvene oskrbe

Načrt nujne zdravstvene oskrbe je celovita dinamična rešitev za načrtovanje oskrbe, ki vsakemu Londončanu omogoča, da svoje želje glede oskrbe in podpore digitalno deli z zdravstvenimi delavci.

  • Rešitev podatke v realnem času deli med primarnimi in sekundarnimi zdravstvenimi ustanovami in geografskimi območji po vsej regiji, hkrati pa nudi ustrezne tehnične zmogljivosti za zagotavljanje interoperabilnosti z obstoječimi IT sistemi zdravstvenega varstva in oskrbe. S tem je zagotovljeno, da se želje pacientov ves čas spremljajo in se jih bo v času stiske resnično upoštevalo.
  • OneLondon je partnerstvo petih sistemov celostne oskrbe v Londonu, ki s prebivalci mesta sodelujejo pri preoblikovanju londonskih zdravstvenih storitev in storitev oskrbe, v okviru česar z združevanjem informacij zagotavljajo podporo hitri, učinkoviti, in varni oskrbi.
Naša vizija je zagotoviti skupno zdravstveno varstvo in oskrbo našemu prebivalstvu. Zelo smo navdušeni nad priložnostmi za preobrazbo, ki jih prinaša tehnologija in s pomočjo katerih lahko nenehno izboljšujemo oskrbo, ki jo zagotavljamo v Londonu.

Gary McAllister, CTO, OneLondon

Kako je Better podprl Načrt nujne zdravstvene oskrbe?

Podrobneje o rešitvi, ki je v ozadju londonskega Načrta nujne zdravstvene oskrbe.

OneLondon v številkah

0 milijonov

prebivalcev Londona

0

sistemov celovite oskrbe

0 +

londonskih bolnišnic

0

splošnih zdravnikov

0

lokalnih skupnosti

Kaj je Načrt nujne zdravstvene oskrbe za London?

Načrt nujne zdravstvene oskrbe je pogovor med zdravstvenim delavcem in posameznikom v njegovi oskrbi, med katerim zdravstveni delavec posluša, razume in si zabeleži posameznikove želje glede oskrbe in podpore, na primer, kaj je zanj bistvenega pomena v vsakodnevnem življenju, želje glede oskrbe, informacije o osebnih stikih, pomembnih v tem kontekstu, in ključne informacije glede oskrbe v nujnih primerih kot so diagnoza, prognoza, lajšanje simptomov.

To je platforma za celotno območje Londona, ki zagotavlja, da je zdravstvena oskrba prilagojena posameznikovim osebnim potrebam in zagotovljena čim bliže doma. Izboljševanje tehnologije, upravljanje informacij in način zagotavljanja in doživljanja zdravstvenih storitev in oskrbe temeljijo na pristopu sodelovanja in postavljajo podatke na prvo mesto.

Načrt nujne zdravstvene oskrbe združuje pacientove različne elektronske evidence, osebne zdravstvene kartoteke in elektronske koordinacijske sisteme za paliativno oskrbo v standardiziranih podatkovnih poljih in je tako dostopen vsem službam nujne medicinske pomoči. Temelji na standardu openEHR, ki omogoča izmenjavo informacij in podatkov.

Rešitev omogoča integracijo z elektronskimi kartotekami (EPR) iz splošnih bolnišnic in zdravstvenih domov in osebno zdravstveno dokumentacijo, kot tudi interoperabilnost z obstoječimi sistemi in poteki dela, da zdravstveni delavci in strokovnjaki za nego lahko zagotovijo učinkovito, pravočasno in na bolnika osredotočeno oskrbo.

Načrt ponuja eno samo predlogo za vnos podatkov z možnostjo prilagoditve oblike načrta zdravljenja ter oblikovanja in urejanja predlog za načrtovanje zdravljenja, vključno z osnovnimi podatkovnimi polji.

Kako je Better podprl OneLondon?

Better providing healthcare solution
Za izvedbo načrta za urgentne primere je moral Better zagotoviti naslednje:

  • Selitev vseh podatkov o obstoječih zdravljenjih.

  • Zagon – samostojno in v kontekstu – rešitve v sistemih splošnih zdravnikov (rešitve podjetij EMIS, EMIS Community, TPP, SystmOne), nujne medicinske pomoči Adastra, Klerik, in sistema splošnih bolnišnic Cerner.

  • Optimizirano strukturo in obnašanje načrta zdravljenja: obrazci po meri, aplikacija za načrtovanje zdravljenja v okviru portala.

  • Integracija podatkov s kodami iz sistema splošnih zdravnikov SNOMED.

  • Generiranje PDF za tiskanje in načrte zdravljenja.

  • Klinično upravljanje in modeliranje podatkov v okviru oblikovanja obrazca načrta zdravljenja EoL.

  • Gradiva za komunikacijo, usposabljanje in vključevanje.

Ključne funkcionalnosti Načrta nujne zdravstvene oskrbe

Izboljšana dostopnost
Uporabniki, ki dostopajo do načrta prek interoperabilnih elektronskih kartotek pacientov, ne potrebujejo ločenih poverilnic za prijavo.

Zmanjšano podvajanje
Načrte zdravljenja je mogoče vnaprej izpolniti z ustreznimi informacijami iz pacientovega zdravstvenega kartona pri splošnem zdravniku. Izbrane kode SNOMED je mogoče zapisati nazaj v kartone pri splošnem zdravniku.

Razvoj predloge
Tehnologija, na kateri temelji načrt nujne zdravstvene oskrbe, omogoča ustvarjanje več predlog načrtov zdravljenja. V prihodnosti bo mogoče podpreti več različnih kliničnih poti, vključno z oskrbo ob koncu življenja.

Prednosti Načrta nujne zdravstvene oskrbe

Izmenjevanje
podatkov v realnem času med različnimi zdravstvenimi ustanovami in območji v regiji.
Združevanje
evidenc za posameznega pacienta po vsej regiji.
Optimiziranje
strukture, vedenja in vsebine načrta zdravljenja.
Poenostavljanje
uporabe z enotno prijavo, s katero se povežete v obstoječe aplikacije.
Predstavlja
en sam vir posodobljenih informacij, ki si jih lahko deli več ponudnikov.
Omogoča
skupne načrte zdravljenja za različne klinične poti, vključno z oskrbo ob koncu življenja.

Better na kratko

V tehnološkem podjetju Better razvijamo platformo Better – odprto podatkovno platformo za zdravstvo, namenjeno shranjevanju, upravljanju, poizvedovanju, pridobivanju in izmenjavi strukturiranih elektronskih zdravstvenih kartotek, in Better Meds – rešitev za elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil.

Osredotočamo se na poenostavljanje dela zdravstvenih ekip. Gradimo digitalne aplikacije po meri in pospešujemo digitalizacijo z uporabo razvojnih orodij, ki zahtevajo nič ali malo programiranja. Zavzemamo se za doživljenjsko hrambo podatkov in si prizadevamo, da zdravstveni podatki ne bi bili nikoli vezani na ponudnika.

Organizacijam dajemo nadzor nad njihovimi podatki, poteki dela in načrti preobrazbe, s čimer želimo prispevati k boljši oskrbi pacienta.

Better v številkah

0 +

trgov

0 +

partnerjev

0 + milijonov

shranjenih elektronskih zdravstvenih zapisov posameznih pacientov

0 +

povezanih zdravstvenih ustanov

0 +

izkušenj s področja zdravstvene informatike

0 +

sodelavcev v Veliki Britaniji, Nemčiji in Sloveniji

Želite izvedeti več o projektu OneLondon?

Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo povedali vse o rešitvi OneLondon.