Better Meds - Wales

lechyd da, Gymru!

Mae trawsnewid digidol bob tro’n gyffrous. Ond pam dewis datrysiad rheoli meddyginiaethau parod, pan allwch chi gyflawni cymaint mwy gyda darparwr sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr unigol, sy’n rhannu eich synnwyr o gymuned, ac sydd â phlatfform i gefnogi eich gweledigaeth chi?

Archebu demo

Trusted by the world’s leading healthcare organisations

Cysoni meddyginiaethau ar gyfer eich rhanbarth

Dyma’r datrysiad presgripsiynu a rheoli meddyginiaethau electronig sy’n arbed amser ac yn cwtogi camgymeriadau presgripsiynu ar yr un pryd â chynyddu’r cydweithrediad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae Better Meds yn codi hyder eich cydweithwyr ac yn gwella diogelwch cleifion.

Y llwybr at fod yn iachach bob dydd

Mae datblygu seilwaith digidol ar draws y wlad yn galw am blatfform sy’n seiliedig ar safonau ac mae modd ei addasu gyda dull data agored; y math sy’n golygu bod modd trawsnewid yn gyson ac sy’n grymuso gofal yn y gymuned, a hyd yn oed y cleifion eu hunain. Dim ond y dechrau yw Better Meds.
Better - Transforming healthcare

Ffurfweddu lleol sy’n addas i anghenion penodol pawb

Gall pob bwrdd iechyd yng Nghymru gael ei fersiwn ei hun o Better Meds. Serch hynny, dim ots beth yw lefel yr addasu, bydd ein pensaernïaeth a’n datrysiad yn cysylltu’n berffaith â chofnod rhannu meddyginiaethau ar gyfer Cymru gyfan, sy’n golygu eich bod yn cael gwybodaeth bresgripsiynu lawn ar gyfer yr holl boblogaeth.
Better Meds in Wales

Better Meds Wedi’i wneud nawr, yn barod ar gyfer y dyfodol

Better Meds in Wales
User Better Meds

Dyluniad hawdd ei ddefnyddio, natur sy’n addasu

Better Pharmacy

Mae’n cysylltu ac yn integreiddio’n berffaith â systemau fferylliaeth cymru gyfan

Mae modd ei wreiddio’n hawdd yn eich porth clinigol presennol

Rapid development Better

Mae’n mabwysiadu safonau cenedlaethol newydd ac arloesedd yn gyflym

Scalable

Mae modd ei addasu a’u ddefnyddio, yn lleol neu yn y cwmwl

Mae’n seiliedig ar safonau

client success story

Wye Valley NHS Trust Case Study: ePMA implementation at pace

In just nine months Better Meds was live across 95% of the trust, and staff quickly noted significant improvements to safety and efficiency.

“I’ve found the system to be invaluable when completing audits and investigations; I’m able to see clearly what the medication was, who prescribed it, who stopped it and on what date, without having to distinguish the writing or signature. It’s much safer and enables a clear audit trail.”

Sharon Handley, Ward Sister, Wye Valley NHS Trust

Ymdrech ar y cyd yw iechyd da

Gadewch i ni sefydlu cymuned o rannu gwybodaeth, gan ganiatáu i Gymru gyfan ddysgu a rhannu setiau archebion, llyfrau fformiwlâu a'r arferion gorau.