HiGHmed Konzorcij HiGHmed je v Nemčiji vzpostavil semantično interoperabilno arhitekturo elektronskih zdravstvenih zapisov v formatu, ki ni vezan na določenega prodajalca ali tehnologijo. 

To jim je omogočilo vzpostavitev sistemov in orodij, ki prispevajo dodano vrednost podpori pri odločanju v vsakodnevni klinični praksi in podpirajo raziskovalna vprašanja. Poleg tega je to tudi osnova za njihov ekosistem aplikacij, osredotočen na podatke.

Opis projekta

V konzorciju HiGHmed so vzpostavili centre za integracijo medicinskih podatkov (MeDIC), ki temeljijo na generični in razširljivi referenčni arhitekturi za integracijo podatkov iz oskrbe, raziskav in zunanjih virov, kar olajša razvoj novih rešitev za analitiko medicinskih podatkov in koristi tako zdravnikom in pacientom kot raziskovalcem. Zdaj razvijajo skupno medinstitucionalno referenčno arhitekturo, ki temelji na ustreznih obstoječih standardih, kot so IHE, openEHR in FHIR.

Platforma Better, odložišče kliničnih podatkov, ki temelji na standardu EHR, zagotavlja zahtevane zmogljivosti za upravljanje strukturiranih kliničnih informacij in z uporabo profilov IHE XDS podpira integracijo med posameznimi postavitvami. Referenčno arhitekturo HiGHmed, ki temelji na platformi Better, je mogoče razširiti in je na voljo, da jo dodatne partnerske bolnišnice in razvijalci rešitev lahko prevzamejo za zagotavljanje inovativnih aplikacij, npr. za integracijo analizo ali podatkov.

Izzivi za naročnika

 • količina ustvarjenih podatkov,
 • nizka integracija podatkov za rutinske procese v klinični praksi,
 • pristop, osredotočen na aplikacije, ki ustvarja ogromno podatkovnih silosov,
 • pomanjkanje podatkov za raziskovalne namene,
 • odsotnost odložišča kliničnih podatkov, ki bi ga bilo mogoče preprosto razširiti, da bi zajemal dodatne raziskovalne pobude.

Ključne prednosti

 • dostopnost strukturiranih kliničnih podatkov v enem samem odložišču,
 • okvir upravljanja informacijskega modela,
 • skupni slovar podatkov,
 • ločitev podatkov in aplikacij,
 • izvedba dodatnih aplikacij,
 • arhetipski poizvedovalni jezik (AQL),
 • stroškovna učinkovitost.

Rešitve:

 • Nacionalna infrastruktura za medinstitucionalno uporabo medicinskih podatkov za raziskave in poučevanje, pri čemer je cilj, da se izsledke lahko uporablja v vsakodnevni klinični obravnavi pacientov.
 • Interoperabilne rešitve za upravljanje podatkov.
 • Integracija podatkov iz raziskav, kliničnih procesov in zunanjih virov.
 • Nove rešitve za analizo zdravstvenih podatkov v korist bolnikov, zdravnikov, raziskovalcev in širše družbe.

COVID-19: Pametni sistem za nadzor okužb konzorcija HiGHmed

Ena od rešitev, zgrajenih na platformi Better, je pametni sistem za nadzor okužb (SmICS), ki ga je konzorcij HiGHmed neodvisno razvil med pandemijo covida-19. Sposoben je prikazati stike med pacienti, osnovno epidemiološko statistiko in časovnice pacientov. Glavni cilj sistema SmICS je zagotoviti ustrezne, natančne in strukturirane podatke za nemški zdravstveni sistem, da bi izboljšali oskrbo bolnikov s covidom-19. Platforma Better bo sodelovala tudi pri nemški nacionalni raziskovalni mreži za covid-19.

 

Prednosti

Z izvajanjem pristopa odprtih podatkov je konzorcij pridobil številne prednosti:

 • dostopnost strukturiranih kliničnih podatkov v enem samem odložišču: za statistično analizo, strojno učenje in izvajanje algoritmov za podporo odločanju,
 • okvir upravljanja informacijskega modela: to pomaga vzpostaviti skupno razumevanje podatkov med sodelujočimi bolnišnicami, saj omogoča sodelovanje pri obravnavi arhetipov (formalnih predstavitev kliničnih informacijskih modelov),
 • skupni podatkovni slovar: omogoča neposredno vključitev standardiziranih podatkovnih modelov v platformo HiGHmed za ustvarjanje novih kliničnih in raziskovalnih aplikacijskih sistemov ter podatkovnih baz,
 • ločevanje podatkov in aplikacij: aplikacije ne uporabljajo lastne plasti za podatkovne baze, ki bi nato tvorila tipičen podatkovni silos, temveč za shranjevanje vsakršnih strukturiranih podatkov o pacientih izkoriščajo platformo,
 • izvajanje dodatnih aplikacij: na platformi HiGHmed je mogoče razviti celovite in popolne klinične aplikacijske sisteme ter že po zasnovi in brez dragih preslikav zagotavljati standardno skladne in interoperabilne podatke,
 • arhetipski poizvedovalni jezik (AQL): zanesljiv in varen način za poizvedovanje po podatkih, uvajanje algoritmov in razvoj sistemov za podporo kliničnemu odločanju v izjemno razpršenem okolju,
 • stroškovna učinkovitost: nadaljnji razvoj sistema se lahko izvede glede na sredstva in prioritete določene bolnišnice.
Prihodnji obeti
 • Izmenjava podatkov v polnem teku med osrednjim konzorcijem Hannover-Göttingen-Heidelberg in partnerji Münsterjem, Berlinom, Würzburgom, Kölnom, Schleswig-Holsteinom.
 • Vzpostavitev strukturirane zbirke raziskovalnih rezultatov, sprotno dopolnjevanje in širitev.
 • Uporaba rezultatov raziskav v kliničnih postopkih.
 • Ocena rezultatov in morebitno nadaljevanje po letu 2022.
 • Sodelovanje z novimi, neuniverzitetnimi partnerji.

Vsebina za predstavitev primera HiGHmed je bila delno vzeta iz članka openEHR in HiGHmed avtorja Birgerja Haarbrandta iz brošure openEHR – open data platforms in medical informatics, ki jo je konzorcij HiGHmed izdal junija 2018. 

Naročnik – Konzorcij HiGHmed

Nemški Konzorcij HiGHmed, ki ga financira nemško zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF), sestavlja 8 univerzitetnih bolnišnic:

 • Medicinska šola Hannover (MHH)
 • Univerzitetna bolnišnica Heidelberg (UKL-HD)
 • Univerzitetni medicinski center Göttingen (UMG)
 • Univerzitetni medicinski center Schleswig-Holstein
 • Univerzitetna bolnišnica Köln
 • Univerzitetna bolnišnica Würzburg
 • Charité – Universitätsmedizin Berlin
 • Univerzitetna bolnišnica Münster (UKM)

Konzorcij dopolnjuje več kot 20 partnerjev iz akademskih krogov in panoge.

Would you like to take a deep-dive presentation of
our case studies